Gasopas

Brand Identity & Development

Bona
energia

Serveis
Gasopas

Rebranding amb bona energia.

El briefing inicial consistia a actualitzar la marca.

Després d’una anàlisi global, ens vam adonar que modernitzar el logotip i la imatge corporativa era insuficient per a fer un salt al futur i aconseguir una clara diferenciació.

Per això, el repte va ser molt més ambiciós.
Fer un salt integral en la imatge. Tan en la marca com en el punt de venda.

I això significava un canvi integral.
Un abans i un després.

Gasopas - Aymara Comunicació

Punt de partida: Volem ser optimistes. Càlids. Propers. Alegres. Humans. Moderns. Volem transmetre vitalitat. Per cert, ens encanta que el nostre «claim» sigui: Bona energia.

I Ho volem fer de manera global, total, no sols en un logotip.

Per això es va redissenyar una nova imatge del negoci, des de l’estructura arquitectònica, fins a la pàgina web i tots els materials a aportar d’una nova idea.

És a dir, una renovació de 360º.

La idea final de la imatge de marca està integrada en l’espai mateix, una característica singular i única de Gasopas que, a més, ens transmet empatia , vitalitat i proximitat.

Perquè es tracta d’un somriure.

Només calia fixar-s’hi i adonar-se que era aquí. Cap marca pot afirmar que el seu espai és un somriure.

Amb aquest símbol universal i de bona energia, vàrem completar la icona amb colors que transmeten optimisme, acció, feminitat, modernitat i caràcter, com el magenta i el taronja que, junts i en un petit degradat, ens parlen d´ acció i el començament d’alguna cosa.

En definitiva, no vàrem fer un logotip.
Vàrem fer un projecte integral.

Bona
energia

para

gustos

colores

Gasopas - Aymara Comunicació