Museu del tabac

Publicitat

Serveis

Museu del tabac

Som Biodiversitat

Concepció de l’exposició SOM BIODIVERSITAT

Exposició realitzada adhoc per el Museu del Tabac i el Ministeri de Medi Ambient del M.I. Govern d’Andorra.

L’exposició mostra la biodiversitat a Andorra i al Món, els aspectes sobre el seu ús i valor, l’abús i la crisi actual de la biodiversitat i les seves conseqüències, així com la seva protecció.

Museu del tabac - Aymara Comunicació
Museu del tabac - Aymara Comunicació
Museu del tabac - Aymara Comunicació
Museu del tabac - Aymara Comunicació
Museu del tabac - Aymara Comunicació
Museu del tabac - Aymara Comunicació
Museu del tabac - Aymara Comunicació
Museu del tabac - Aymara Comunicació
Museu del tabac - Aymara Comunicació
Museu del tabac - Aymara Comunicació
Museu del tabac - Aymara Comunicació
Museu del tabac - Aymara Comunicació
Museu del tabac - Aymara Comunicació
Museu del tabac - Aymara Comunicació