Aymara

Comú d'Ordino

La imatge de la marca corporativa del Comú d'Ordino està format per la llegenda "ordino" i un imagotip que recrea la lletra "O" inicial d'Ordino apostrofada. Aquest recurs gràfic 'O simbolitza, a més d'una exclamació d'orgull i d'admiració, la suavitat d'unes formes arrodonides i la perfecció del cercle, entesa com una comunitat de persones ben avingudes que viuen en concòrdia.

Els Pantons seleccionats s'han escollit pels colors de la Ruta del Ferro, una de les tradicions més arrelades d'Ordino i que millor reflecteix l'essència del Comú. Colors vinculats al mineral de ferro i en les mines d'on s'extreu: Marró terra; Òxid ferro i Gris llosa.

GIF_ORDINO.gif
1.1.jpg
1.jpg
2.jpg
4.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg