Aymara
1.jpg

Agefred

En la remodelació es va incorporar una rodona volumètrica per simbolitzar la bola del món amb la finalitat de transmetre la globalitat de les diferents divisions del grup, que ofereixen entre totes un servei integral als seus clients. Dins d’aquesta bola es va plasmar el circuit que fa l’aire fred i calent mitjançant uns traços ascendents i descendents.

agefred_1.jpg
agefred_2.jpg
agefred_3.jpg
agefred_4.jpg
agefred_5.jpg
agefred_7.gif
agefred_6.jpg